Fermangizni xaritada ko'rsating

  • Tariflar
  • Xarita
  • To`lov

Fermangiz haqida qisqacha ma'lumot bering

1

Birinchi bo'lib, Xaritada fermangizni kursor orqali belgilab chiqing

2

Next, please use your cursor to draw a line around the area you want us to monitor